9 Điểm cần lưu ý khi con dưới 3 tuổi

"Cả cuộc đời của con chỉ gói gọn trong 3 năm đầu đời" vì đây là giai đoạn phát triển quan trọng của con về cả thể chất, trí tuệ, tâm lý.

bai 33 2

bai 33 3

bai 33 4

bai 33 5

bai 33 6

bai 33 6

bai 33 7

bai 33 8

bai 33 9

bai 33 10

bai 33 11

Nguồn bài viết: Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố Hồ Chí Minh