RONG VIET EDUCATION

Việc giáo dục văn hoá giao thông cho học sinh ngay từ tiểu học là rất quan trọng và cần thiết giúp hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông và hành vi ứng xử có văn hoá cho các em ngay từ khi đi học được cha mẹ đưa đón.

0938061133