Giờ làm việc

   Thứ 2 - Thứ 7 
8h00 - 12h00
13h30 - 18h00
   Chủ nhật nghỉ
   Ngày lễ nghỉ